Disclaimer

Fit Consulting besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Fit Consulting behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Fit Consulting garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Fit Consulting is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Tevens aanvaardt Fit Consulting geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid van op de  site vermelde hyperlinks. Fit Consulting aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.


Datum disclaimer:  juli 2009